Title: Разделно хранене и съвместимост на храните DATE: 2012-04-05 12:17:48 TAGS: Начин и култура на хранене CONTENT: Тук няма да правя опит да убеждавам никого в ползата от  този начин на хранене. Няма да ви описвам колко " чудодеен " е той и " как без него не може". Тук ще се опитам да обобщя и систематизирам това, което знам за приемането на храната, за съвместимостта на храните, както и това, което открих и научих от публикациите на д-р Хърбърт Шелтън, на д-р Уилям  Хей, на д-р Поуб и д-р Уокър, на Дорис Грант и Джийн Джойс по тези въпроси. И всичко, което научих от моя личен опит. 1. Какво е да се храним разделно и ... защо? Разделното хранене е система за хранене, която разглежда храната като хранителни вещества, разделени в групи, съвместими или несъвместими една с друга, определя правилата за тяхното правилно съчетаване с цел подобряване на храносмилането, намаляване на времето за смилане и престоя на храната в организма и усвояване на храната и намаляване на отпадните храносмилателни продукти. В резултат на всичко това  се цели да се помогне на организма ни да се справя със здравословните проблеми. Така определят почти всички специалисти  разделното хранене. Но какво означава на практика всичко това? В книгата си "Нова ера за здравето" д-р Хей  дава отговор на въпроса какво са болестите. Той казва, че "колкото и разнообразни да са болестите, съществува една основна причина в тяхната основа, а именно лошият химичен баланс в организма на човек". Този лош баланс се получава "от производството и натрупването на кисели отпадъчни продукти от храносмилането и обмяната на веществата в по-големи количества от тези, които организмът е в състояние да изчисти". Така се развива "състоянието , известно под различни наименования: автоинтоксикация, киселинна автотоксикоза, токсемия и др. " Именно това състояние води до понижаване на изключително важните алкални резерви в организма, което от своя страна води до отклонения в здравето, защото "човешкият организъм е само съвкупност от всичко, което всекидневно приемаме под формата на ядене и пиене". Поради това правилният избор при съчетаването на храните при хранене е изключително важен за човека! Какво представлява разделното хранене и защо има съвместими и несъвместими групи храни? Как се определя кои какви са? На тези въпроси от начало не можех да намеря отговор.  И чак след като се запознах с някои публикации на тази тема и приложих на себе си някои от правилата за разделно хранене започнах да разбирам същността им. В същност техният отговор ме убеди в правилността и важността на разделното хранене и разделянето на храните на съвместими и несъвместими.И не на последно място много убедителни бяха резултатите, които получих,  след като преминах на разделно приемане на храните. 2. Съвместими и несъвместими храни Но да се върнем на важния според мен въпрос  какви правила определят "смесването" и "не смесването"  на храни от различните хранителни групи. И най-напред ще се опитам да покажа защо храните трябва да се приемат разделно и да обрисувам отделните хранителни групи. В същност разделното хранене е цялостна система за хранене, разглеждаща храната като сбор от хранителни вещества, разделени в няколко ясно определени групи и дефинираща методика за тяхното ефективно съчетаване при приемане с цел подобряване на храносмилането, намаляване на времето за смилане и усвояване на храната и намаляване на отпадните храносмилателни продукти. Според д-р Шелтън за нормалното преработване на различните видове храна "са необходими различни храносмилателни сокове". Те се различават по обем, киселинност, алкалност и по концентрация на ферментите. Ако едновременно се консумират различни видове храни, изискващи различни  храносмилателни сокове,  храно-смилането се забавя и се влошава. Влошава се и отделянето на отпадните  продукти! А организмът има способността  да “различава” храната, която попада в храносмилателната му система според химичните й параметри, както и активността на храносмилателните ензими в зависимост от киселинността на различните храносмилателни звена на организма. И ако едно-временно се консумират различни видове храни, храносмилането се забавя и се влошава - смесват се различни по  киселинност, алкалност и по концентрация на ферментите сокове. Това лежи в основата на разделния начин на хранене - не смесвайте несъвместими храни на едно хранене! И това е причината да се определят трите групи храни - съвместими, несъвместими и неутрални. /виж Таблица 1 / Ще посоча по-долу няколко примера какво не трябва да консумираме и да смесваме на едно и също хранене:

Примерна таблица за съответствие на хранителните продукти

КАКВО Е ХРАНИТЕЛНА ПИРАМИДА?Хранителната пирамида представлява класификация на храните с определена ...   3. Химически баланс при храносмилането За да сме здрави и нивото на съпротивителните ни сили да е високо, храната ни трябва да се състои от алкалообразуващи и киселино-образуващи храни в съотношение около четири към едно, което при извършване на обмяната на веществата в организма ни ще произведе съответното съотношение в организма ни. 4. Смилането на протеините и въглехидратите  Изисква  кисела среда в стомаха. Попадайки там, животинските протеини стимулират организма да произведе хидрохлорна /солна/киселина в точно определено съотношение с наличното прието количество протеини. Тя активизира ензима пепсинкойто раздробява и смила протеините. Пепсинът може да извърши това смилане само в стомаха и само в чисто киселинна среда. Ако се вкарат едновременно и нишестени храни и захари, изискващи алкална среда за смилането им, то те ще неутрализират киселинната среда в стомаха, създадена след започването на приема на протеини и те ще останат смлени непълноценно. И тогава протеините се разбиват не на нормалния краен продукт - аминокиселини, а на големи протеинови токсични молекули. В последствие се получава ферментация и гниене с отделянето на токсини. Изисква алкална среда в стомаха. В устата нишестето се разгражда на по-нисши форми под въздействието на ензима на слюнката птиалин. После нишестето отива в стомаха, който действа като смесителна камера, в която слюнката с нейния активен птиалин се поема напълно от нишестето. Там то остава от 30 до 40 минути. За това време нормалната киселинност на стомаха е много ниска и е недостатъчна да унищожи или попречи на алкалната среда, която подготвя нишестето за смилането му в червата. На края нишестето отива в тънките черва, където се извършва по-нататъшното му разграждане и основно смилане. Когато нишестето е в стомаха , ако вкараме и протеинови храни, организмът опознава новата храна като протеинова, увеличава рязко производството и подаването към стомаха на солна киселина, киселинността там се повишава рязко и подготовката на нишестето за смилането му в червата почти спира. В резултатът на това започва процес на ферментация и гниене с отделянето на токсини. Изследванията показват, че при едновременна комбинация на високо протеинови и високо нишестени храни киселинността е прекалено висока, за да продължи нормалното разграждане на нишестената част от поетата храна, но е недостатъчно висока за да започне нормалното смилане на протеиновата част. В следващата статия ще се опитам да разгледам по-подробно  трите групи храни, да включа примерна "Таблица на разделно хранене" и да дам различни примери.